Home

 

Praktijk voor kinder -en jeugdbegeleiding


onderwijs- en opvoedondersteuning

BURO JO!

BURO JO!

Welkom bij BURO JO! pedagogische advies- en begeleidingspraktijk voor alle kinderen én hun ouders. BURO JO! voor kinder- en jeugdbegeleiding biedt advies bij sociaal-emotionele problemen en leeruitdagingen  bij kinderen en jongeren. Ouders kunnen terecht voor hulp en advies bij de dagelijkse opvoeding. Het opvoeden en begeleiden van kinderen is een mooie, maar soms ook ingewikkelde taak.

 

BURO JO! begeleidt  en coacht kinderen, pubers, jongeren en ouders en biedt hulp voor leerproblemen (onderwijsondersteuning), emotionele problemen en opvoedvragen. Ieder kind heeft TALENT! Door te kijken naar de mogelijkheden van kinderen kun je hen ZELFVERTROUWEN geven. Ze leren hoe ze met hun minder goede eigenschappen kunnen omgaan, succeservaringen op te doen en zich verder te ontwikkelen. Door middel van kinder- en opvoedcoaching wordt er gewerkt aan een oplossing. Voor alle grote en kleine vragen die ouders, kinderen, pubers en jongeren hebben tijdens het proces van opgroeien, kunnen zij een beroep doen op BURO JO!

 

BURO JO! is er voor individuele hulp voor ouders en kinderen. Voor onderwijs- en opvoedingsgerelateerde hulpvragen. En voor (groeps)trainingen op maat.

 

WAAROM BURO JO?!

Enthousiaste en eerlijke hulp van een ervaren deskundige. Joanne is (ortho)pedagoog, onderwijskundige, coach en trainer.

 

Een positieve en oplossingsgerichte aanpak. Dit begint met het in het juiste perspectief plaatsen van het ‘probleem’; wat zijn de verwachtingen (van kind zelf en van de omgeving) waar het kind aan moet voldoen en zijn deze reëel? Wie heeft er eigenlijk een probleem…?

 

Uniciteit. BURO JO! kijkt naar het individuele kind, in zijn/haar omgeving en met zijn/haar mogelijkheden. Door de focus te leggen op wat het kind wél goed kan en waar het warm en enthousiast van wordt, ontstaan er ruimte en vertrouwen om ook te gaan werken aan de vaardigheden die minder goed ontwikkeld zijn.

 

Transparantie en planmatigheid. BURO JO! is helder in wat het niet en vooral in wat het wel kan bieden. Er wordt planmatig gewerkt. BURO JO! streeft naar een begeleiding welke ‘zo kort mogelijk en zo lang als nodig' van duur is en zo optimaal mogelijk is afgestemd op de behoeftes van het kind en ouder.

 

Aandacht. Persoonlijke aandacht en interesse tijdens de begeleiding. BURO JO! is laagdrempelig, heet welkom, luistert en vindt niets gek.

 

 

ONDERWIJS

 

Kinderen besteden heel wat uren van de dag op school. Het onderwijs sluit niet altijd goed aan op wat de leerling nodig heeft of op de manier van leren die past bij het kind. Het kan zijn dat uw kind vastloopt op bepaalde gebieden. BURO JO! biedt onderwijsbegeleiding aan kinderen die, door wat voor reden dan ook, vastlopen in het (reguliere) onderwijs. BURO JO! kan individuele begeleiding op maat bieden zodat het kind weer vooruit kan en (weer) met plezier naar school gaat. Bij de begeleiding wordt uitgegaan van de interesses en talenten van het kind en wordt er gebruik gemaakt onderzoek, spel, beweging en creativiteit.

 

Neem vrijblijvend en gratis contact op dat kan per telefoon

(06-5205 5112) via joanne@burojo.com of via het contactformulier.

&

OPVOEDING

 

Opvoeden is de mooiste, meest uitdagende en meest verantwoordelijke baan die ouders kunnen vervullen. Onderzoek wijst uit dat een stabiel gezin het beste is dat je een kind kunt bieden. Niemand krijgt echter een handleiding mee bij de geboorte van een kind en weet precies wat juist is om te doen in verschillende situaties. Soms is opvoeden gewoon enorm lastig en ben je onzeker. En dan kun je als ouders tips en  nieuwe handvatten gebruiken om situaties beter te kunnen aanpakken. Ook kunnen er  er verdrietige veranderingen (verlies, rouw, scheiding) zijn. Al doe je als ouders nog zo je best, het kan gebeuren dat je kind vastloopt tijdens zijn ontwikkeling richting volwassenheid. Het is een weg vol uitdagingen! Een extra zetje in de goede richting kan daarbij een groot verschil maken. Met meer zelfvertrouwen opvoeden!?  BURO JO! kan met haar expertise daarbij helpen!

 

BURO JO! biedt opvoed- en coachgesprekken voor ouders en geeft opvoedingsworkshops en trainingen voor groepen en bijv. kerken.

 

Klik hier voor meer informatie over de werkwijze & tarieven.

TRAININGEN

BURO JO! biedt verschillende trainingen aan op maat. Voor het onder de knie krijgen van leren wordt de "Ik leer leren"" training aangeboden.Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de "Ik leer leren" training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Ik leer leren over HOE te leren. Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren. Daarmee is deze training uniek in zijn soort. Al tijdens de training halen kinderen hogere cijfers en leren ze efficiënter en effectiever.

 

Bij BURO JO! kun je ook een bikkeltraining volgen. Met meer zelfvertrouwen je taken aanpakken. Veel kinderen en jongeren hebben wel eens te maken met onzekerheid of faalangst op het gebied van sociale contacten, emotionele ontwikkeling of schoolse activiteiten. De kern van deze training zit hem in een andere manier van denken: bikkeldenken. Maar ook leren ontspannen, relativeren en een goede voorbereiding geven meer zelfvertrouwen en maken uw kind meer weerbaar.

 

Naast deze trainingen geeft BURO JO! workshops, trainingen en presentaties over verschillende onderwerpen met betrekking tot onderwijs en opvoeding.

 

Bij BURO JO! kun je terecht voor laagdrempelige en kortdurende

opvoed- en onderwijsondersteuning”

 

 

BURO JO! praktijk voor Onderwijs- en Opvoedondersteuning van Joanne Schipper: kindercoach, opvoedcoach, 'Ik Leer Leren' trainer, Bikkeltrainer, onderwijskundige en orthopedagoog.

Positief. Praktisch. Vooruit. En toekomstgericht.

BURO JO! Pedagogische advies- en begeleidingspraktijk voor alle kinderen én hun ouders.

drs.Joanne Schipper I www.burojo.com I joanne@burojo.com I 06 5205 5112