Home

BURO JO!

 

Praktijk voor kinder -en jeugdbegeleiding


BURO JO!

Welkom bij BURO JO! pedagogische advies- en begeleidingspraktijk voor alle kinderen én hun ouders. BURO JO! voor kinder- en jeugdbegeleiding biedt advies bij sociaal-emotionele problemen en leeruitdagingen  bij kinderen en jongeren. Ouders kunnen terecht voor hulp en advies bij de dagelijkse opvoeding. BURO JO! is een kleinschalige praktijk met directe en persoonlijke betrokkenheid, en daarvoor een effectieve aanpak. BURO JO! helpt kinderen en tieners die niet goed in hun vel zitten, kampen met somberheid, angsten, emotionele- en gedragsproblemen. 

 

BURO JO! begeleidt  en coacht kinderen, tieners en ouders en biedt hulp voor leerproblemen (onderwijsondersteuning), emotionele problemen en opvoedvragen. Ieder kind heeft TALENT! Door te kijken naar de mogelijkheden van kinderen kun je hen ZELFVERTROUWEN geven. Ze leren hoe ze met hun minder goede eigenschappen kunnen omgaan, succeservaringen op te doen en zich verder te ontwikkelen. Door middel van kinder- en opvoedcoaching wordt er gewerkt aan een oplossing. Voor alle grote en kleine vragen die ouders, kinderen en tieners hebben tijdens het proces van opgroeien, kunnen zij een beroep doen op BURO JO!

 

BURO JO! is er voor individuele hulp voor ouders en kinderen. Voor onderwijs- en opvoedingsgerelateerde hulpvragen. En voor (groeps)trainingen op maat.

shutterstock_251209972
shutterstock_104715335
shutterstock_179431823
shutterstock_260892776

 

WAAROM BURO JO?!

Enthousiaste en eerlijke hulp van een ervaren deskundige. Joanne is orthopedagoog, kinder- en opvoedcoach en trainer.

 

Een positieve en oplossingsgerichte aanpak. Dit begint met het in het juiste perspectief plaatsen van het ‘probleem’; wat zijn de verwachtingen (van kind zelf en van de omgeving) waar het kind aan moet voldoen en zijn deze reëel? Wie heeft er eigenlijk een probleem…?

 

Uniciteit. BURO JO! kijkt naar het individuele kind, in zijn/haar omgeving en met zijn/haar mogelijkheden. Vanuit een christelijke levensvisie wordt ieder kind als geliefd en uniek gezien. De focus wordt  gelegd op wat het kind wél goed kan en waar het warm en enthousiast van wordt. Dan ontstaat er ruimte en vertrouwen om ook te gaan werken aan de vaardigheden die minder goed ontwikkeld zijn.

 

Transparantie en planmatigheid. BURO JO! is helder in wat het niet en vooral in wat het wel kan bieden. Er wordt planmatig gewerkt. BURO JO! streeft naar een begeleiding welke ‘zo kort mogelijk en zo lang als nodig' van duur is en zo optimaal mogelijk is afgestemd op de behoeftes van het kind en ouder.

 

Aandacht. Persoonlijke aandacht en interesse tijdens de begeleiding. BURO JO! is laagdrempelig, heet welkom, luistert en vindt niets gek.

 

 

TRAININGEN

BURO JO! biedt verschillende trainingen aan op maat. Voor het onder de knie krijgen van leren wordt de "Ik leer leren"" training aangeboden. Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de "Ik leer leren" training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Ik leer leren over HOE te leren. Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren. Daarmee is deze training uniek in zijn soort. Al tijdens de training halen kinderen hogere cijfers en leren ze efficiënter en effectiever.

 

Bij BURO JO! kun je ook een bikkeltraining volgen. Met meer zelfvertrouwen je taken aanpakken. Veel kinderen en jongeren hebben wel eens te maken met onzekerheid of faalangst op het gebied van sociale contacten, emotionele ontwikkeling of schoolse activiteiten. De kern van deze training zit hem in een andere manier van denken: bikkeldenken. Maar ook leren ontspannen, relativeren en een goede voorbereiding geven meer zelfvertrouwen en maken uw kind meer weerbaar.

 

Naast deze trainingen geeft BURO JO! workshops, trainingen en presentaties over verschillende onderwerpen met betrekking tot onderwijs en opvoeding.

 

Bij BURO JO! kun je terecht voor laagdrempelige en kortdurende

opvoed- en onderwijsondersteuning”

 

 

BURO JO! praktijk voor kinder- en jeugdbegeleiding van drs. Joanne Schipper: orthopedagoog, kinder- en opvoedcoach en 'Ik Leer Leren' trainer. 

Ethousiast. Positief. Praktisch. Vooruit. 

BURO JO! Pedagogische advies- en begeleidingspraktijk voor alle kinderen én hun ouders.

drs. Joanne Schipper I www.burojo.com I joanne@burojo.com I 06 5205 5112