Visie

VISIE

BURO JO! is een plek waar alle vraagstukken over kinderen en pubers, opvoeden, ouderschap en het behandelen en begeleiden van kinderen en ouders aan de orde kunnen komen. Samen met ouders en kinderen  wil BURO JO! de uitdaging aangaan om vat te krijgen op problemen.  Een stap(je) vooruit te zetten naar het perspectief dat je voor ogen hebt, voor je kind (op school), je gezin, voor jezelf.  De focus ligt op mogelijkheden, positieve kanten en wat wel werkt. 

 

 

 

BURO JO! werkt vanuit een christelijke levensvisie. Dit houdt in dat  kinderen worden gezien als waardevolle schepselen van God met ieder zijn of haar gaven en talenten. Dit wordt als uitgangspunt aangenomen. Er wordt gekeken en voortgebouwd op de mogelijkheden die ieder heeft gekregen. Iedereen heeft talent! Er wordt hulp geboden aan ouders en jongeren van 4-18 jaar.

 Soms moet er iets verwerkt worden, bijvoorbeeld het overlijden van een geliefde, of de echtscheiding van ouders. Soms zijn er hulpvragen op het gebied van sociaal-emotionele of schoolse vaardigheden. En soms hebben ouders vragen omtrent de opvoeding van hun kinderen. BURO JO! biedt betrokken en betrouwbare hulp bij deze en andere vragen.

Opvoeden is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien vanzelf als de eerste er is. 

 

 

Oplossingsgericht werken, cognitieve gedragstherapie, EMDR en spel- en creatieve therapie

 

Bij BURO JO! wordt veelal oplossingsgericht gewerkt.  Het belangrijkste kenmerk van oplossingsgericht werken is de focus op een gewenste toestand of situatie. Als je niet weet wat je wilt, ben je stuurloos en neemt iets of iemand het heft in handen. Daarom is het belangrijk er eerst achter te komen wat iemand wil in plaats van het probleem. Oplossingsgericht werken levert plezier en lichtheid op. Samen op zoek gaan naar helpende ondersteunende factoren en competenties die aanwezig zijn. Door oplossingsgericht aan het werk te gaan wordt de motivatie vergroot en mogelijke weerstand verkleind en ontstaan er win-win situatie voor alle betrokkenen.

 

Om vervelende en belemmerende gevoelens zoals bijvoorbeeld angst, gespannenheid en somberheid te verminderen is het belangrijk na te gaan waardoor deze zijn ontstaan. Veelal gaan er veel gedachten aan bepaalde emoties vooraf. Deze gedachten zijn meestal automatisch en vaak deels onbewust. Daarom is het van belang om na te gaan en om te ontdekken wat je in momenten van angst, somberheid of boosheid denkt of wat je tegen jezelf zegt, om vervolgens na te gaan of deze gedachten wel kloppen met de werkelijkheid. Door middels van Cognitieve Gedragstherape leer je niet helpende en niet reële gedachten op te sporen en om te buigen naar alternatieve en realistische gedachten. Dit doe je door je denken te veranderen met G-schema's en door je gedrag te veranderen door te oefenen in bepaalde situaties die je door middel van een stappenplan (hiërarchie) opstelt.


Bij trauma problematiek kan EMDR therapie worden ingezet. EMDR is een vorm van therapie die gebruikt wordt voor het verwerken van trauma's. De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessiing. Bij een EMDR behandeling helpt de psycholoog je om de emotionele lading bij een heftige herinnering te verminderen. 


 

Tenslotte wordt er  gewerkt met creatieve - en speltherapie. Speltherapie wordt ingezet als kinderen sociale en emotionele problemen ervaren. Deze kunnen verschillende oorzaken hebben. Het idee hierachter is dat kinderen in hun spel angsten en conflicten kunnen uiten waarover zij (nog) niet kunnen praten. Het kind ontspant door het spel,  kan verwerken wat hem bezig houdt en leert beter met zichzelf of met eventuele moeilijkheden om te gaan.

Creatieve therapie kan ook een middel zijn voor cliënten om hun emoties te uiten zonder te hoeven praten. Je gebruikt creatieve activiteiten zoals bewegen, schilderen, tekenen en beeldhouwen om diepere problematiek bespreekbaar te maken en te verwerken. Meestal is dit geen op zich staande therapie en wordt het in combinatie gebruikt met de andere therapieen. Tijdens de sessies wordt er vaak ook gewerkt met spel. Spel gericht op een bepaald onderwerp, faalangst/onzekerheid, leeraanpak/plannen etc.

BURO JO! praktijk voor kinder- en jeugdbegeleiding van Joanne Schipper: psycholoog NIP , orthopedagoog NVO,

Enthousiast. Positief. Praktisch. Vooruit.

BURO JO! Pedagogische advies- en begeleidingspraktijk voor alle kinderen én hun ouders.

drs.Joanne Schipper I www.burojo.com I joanne@burojo.com I 06 5205 5112