Werkwijze

 

Praktijk voor kinder -en jeugdbegeleiding


onderwijs- en opvoedondersteuning

BURO JO!

 

Werkwijze en aanmelden:

 

U kunt uw kind, puber en/of uzelf aanmelden door het maken van een telefonische afspraak (06-52055112), door te mailen naar joanne@burojo.com en bij voorkeur via het invullen van het contactformulier. Binnen twee werkdagen zal er contact worden opgenomen. Er is momenteel geen wachtlijst.

 

Verwijzing door uw huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of school kan, maar is niet noodzakelijk.

 

Sinds 1 november 2018 is BURO JO! een samenwerking aangegaan met praktijk Ezra Heerhugowaard. Via deze samenwerking wordt christelijke jeugdzorg aangeboden voor kinderen, tieners en ouders. Een verwijsbrief van uw huisarts of wijkteam is dan noodzakelijk. De verwijsbrief moet geadresseerd zijn aan Praktijk Ezra en er moet in vermeld staan dat u verwezen wordt naar de Generale BasisGGZ. Indien dit het geval is worden de kosten voor hulp vergoed door de gemeente. Er zijn contracten met de gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Als u in deze gemeentes woonachtig bent en op zoek bent naar christelijke hulpverlening kunt u zich aanmelden, we zijn bezig de hulpverlening uit te breiden naar een groter gebied. U betaalt aan ons in principe niets, alleen uw eigen risico van dit jaar wordt dan in rekening gebracht door uw verzekeraar. Voor meer informatie kijk op de website van praktijk Ezra of mail met joanne@burojo.com.

 

Tijdens het maken van een afspraak kunt u kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt verzocht uw adres, geboortedatum van uw kind en de reden voor uw aanvraag via het aanmeldformulier vooraf in te sturen.

 

De praktijk wijst uit dat er na 2 tot 6 afspraken al veel verandert in uw situatie.

 

Aan het eind van iedere sessie wordt besproken of een nieuwe afspraak nodig en wenselijk is.

 

U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.

 

BURO JO! werkt volgens de volgende algemene voorwaarden:

 

 

 

 

 

 

KENNISMAKING

Allereerst neemt u contact op via het aanmeldformulier

Vervolgens neemt BURO JO! contact op en bespreken we (telefonisch) kort de hulpvraag. Dit gesprek is vrijblijvend en gratis. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek. Het aanmelden voor vergoede hulpverlening kan alleen plaatsvinden met een verwijzing van uw huisarts.

 

INTAKEGESPREK

Na een vrijblijvende kennismaking (meestal telefonisch), maken we een afspraak voor een eerste gesprek. Dit intakegesprek is bedoeld om de huidige situatie in kaart te brengen en de hulpvraag van zowel ouders als kind, helder te krijgen. Ouders en kind mogen zelf aangeven of ze dit gesprek met of zonder het kind erbij willen voeren.

 

BEGELEIDING/COACHING

Tijdens de sessies wordt er met het kind/de tiener aan de hulpvraag gewerkt. Afhankelijk van de situatie is alleen het kind/de tiener aanwezig of zijn de ouder(s) ook aanwezig bij de sessies.

We starten met 2 coachingssessies van 50-60 minuten per keer. Daarop volgt een (tussentijds) gesprek met de ouders. In dit gesprek bespreken we o.a. of er en hoeveel sessies er nog nodig zijn.  Soms is overleg met school of een schoolobservatie nodig. Vanzelfsprekend wordt dit ook tevoren overlegd met de ouders.

 

AFRONDING

Wanneer het doel (de hulpvraag) bereikt is ronden we de sessies af. Dit gebeurd met een eindgesprek in de praktijk, waarbij zowel de ouder(s) als het kind/de tiener aanwezig zijn. Een feestelijk moment, omdat het de verwachting is dat uw kind/tiener zelf (weer) vooruit kan!

 

BURO JO! hechtl waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom onderstaande privacyverklaring:

Ieder kind is UNIEK, dus voor ieder kind een UNIEKE aanpak.

Tarieven

 

BURO JO! voor opvoed-en onderwijsondersteuning hanteert een uurtarief van 65 euro per uur (incl.BTW). Dit is lager dan de gangbare uurtarieven voor pedagogische hulpverlening, die momenteel tussen de € 85,00 en € 100,00 per uur liggen. De tarieven zijn laag, omdat omdat goede hulpverlening voor veel mensen toegankelijk moet kunnen zijn,  zeker nu momenteel steeds minder door de verzekeraar vergoed wordt. Een afspraak duurt 45-50 minuten.

 

Vergoedingen: de drempel om hulp te zoeken is hoog, terwijl het vaak om herkenbare, laagdrempelige hulp gaat. Sinds 1 november 2018 is BURO JO! een samenwerking aangegaan met praktijk Ezra, waardoor er vergoedingen kunnen plaatsvinden. U moet dan een verwijsbrief hebben van uw huisarts. Er zijn contracten met de gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Er wordt gewerkt volgens de beroepscode van pedagogen, BURO JO! is lid van Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO).

 

Door bepaalde verzekeraars wordt de coaching gedeeltelijk vergoed door de aanvullende verzekering. Neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar om hiernaar te informeren.

 

Ik leer leren

Groepstraining: 5 bijeenkomsten van 1,5 uur € 215

Individuele training: voor het geldende uurtarief (ook 5 bijeenkomsten)

Bij beide trainingen is het bijbehorende Ik leer leren-werkboek van € 32,50 inbegrepen.

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW 

 

Koele Bikkels

Groepstraining (max 6 deelnemers)  € 229

8 trainingssessies van 1 uur

inclusief werkboek Koele Bikkels

intakegesprek

telefonische eindevaluatie

Bikkelcertificaat na afronding van de training

Individuele training voor het geldende uurtarief is ook mogelijk

 

Verzetten of afzeggen van een afspraak

Als u een afspraak wil verzetten of afzeggen, geef dat dan zsm door. Dat geeft  de mogelijkheid om een afspraak te maken met een andere client. Verzetten of afzeggen is tot 24 uur van te voren kosteloos. Als u binnen 24 uur voor de afspraak afzegt, ben ik genoodzaakt om de helft van de kosten van de sessie in rekening te brengen.

BURO JO! praktijk voor Onderwijs- en Opvoedondersteuning van Joanne Schipper: kindercoach, opvoedcoach, 'Ik Leer Leren' trainer, Bikkeltrainer onderwijskundige en  orthopedagoog.

  Positief. Praktisch. Vooruit. En toekomstgericht.

BURO JO! Pedagogische advies- en begeleidingspraktijk voor alle kinderen én hun ouders.

drs.Joanne Schipper I www.burojo.com I joanne@burojo.com I 06 5205 5112