Werkwijze

 

Werkwijze en aanmelden:

 

U kunt uw kind, puber en/of uzelf aanmelden door het maken van een telefonische afspraak (06-52055112), door te mailen naar joanne@burojo.com en bij voorkeur via het invullen van het contactformulier. Binnen twee werkdagen zal er contact worden opgenomen. Er is momenteel een wachtlijst.

 

Verwijzing door uw huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of school kan, dan krijgt u de hulp veelal vergoed, maar is niet noodzakelijk.

 

Sinds 1 sept 2021 is BURO JO! een samenwerking aangegaan met Villa Vip. Via deze samenwerking wordt  jeugdzorg aangeboden voor kinderen, tieners en ouders. Een verwijsbrief van uw huisarts of wijkteam is dan noodzakelijk. De verwijsbrief moet geadresseerd zijn aan Villa Vip er moet in vermeld staan dat u verwezen wordt naar de Generale BasisGGZ. Indien dit het geval is worden de kosten voor hulp vergoed door de gemeente. Er zijn contracten met de gemeente in Lansingerland.

Als u niet in deze gemeente woonachtig bent en op zoek bent naar christelijke hulpverlening kunt u zich aanmelden, maar dan zullen de kosten door uzelf moeten worden voldaan. Er zal dan een factuur worden gestuurd voor de gemaakte uren. 

 

Tijdens het maken van een afspraak kunt u kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt verzocht uw adres, geboortedatum van uw kind en de reden voor uw aanvraag via het aanmeldformulier vooraf in te sturen.

 

De praktijk wijst uit dat er na 2 tot 6 afspraken al veel kan veranderen in een situatie.

 

Aan het eind van iedere sessie wordt besproken of een nieuwe afspraak nodig en wenselijk is.

 

U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.

 

BURO JO! werkt volgens de volgende algemene voorwaarden:

 

 

 

 

 

 

KENNISMAKING

Allereerst neemt u contact op via het aanmeldformulier

Vervolgens neemt BURO JO! contact op en bespreken we (telefonisch) kort de hulpvraag. Dit gesprek is vrijblijvend en gratis. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek. Het aanmelden voor vergoede hulpverlening kan alleen plaatsvinden met een verwijzing van uw huisarts.

 

INTAKEGESPREK

Na een vrijblijvende kennismaking (meestal telefonisch), maken we een afspraak voor een eerste gesprek. Dit intakegesprek is bedoeld om de huidige situatie in kaart te brengen en de hulpvraag van zowel ouders als kind, helder te krijgen. Ouders en kind mogen zelf aangeven of ze dit gesprek met of zonder het kind erbij willen voeren.

 

BEHANDELING/BEGELEIDING

Tijdens de sessies wordt er met het kind/de tiener aan de hulpvraag gewerkt. Afhankelijk van de situatie is alleen het kind/de tiener aanwezig of zijn de ouder(s) ook aanwezig bij de sessies.

We starten met 2 coachingssessies van 45 minuten per keer. Als er een traject vanuit vergoeding wordt opgestart spreken we een aantal sessies af.  Tussentijds vinden er evaluatiegesprekken plaats met de ouders. In dit gesprek bespreken we o.a. of er en hoeveel sessies er nog nodig zijn.  Soms is overleg met school of een schoolobservatie nodig. Vanzelfsprekend wordt dit ook tevoren overlegd met de ouders.

 

AFRONDING

Wanneer het doel (de hulpvraag) bereikt is ronden we de sessies af. Dit gebeurd met een eindgesprek in de praktijk, waarbij zowel de ouder(s) als het kind/de tiener aanwezig zijn. Een feestelijk moment, omdat het de verwachting is dat uw kind/tiener zelf (weer) vooruit kan!

 

BURO JO! hechtl waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom onderstaande privacyverklaring:

Ieder kind is UNIEK, dus voor ieder kind een UNIEKE aanpak.

Tarieven

 

BURO JO! voor opvoed-en onderwijsondersteuning hanteert een uurtarief van 95 euro per uur (incl.BTW). Een afspraak duurt 45-50 minuten.

 

Vergoedingen: de drempel om hulp te zoeken is hoog, terwijl het vaak om herkenbare, laagdrempelige hulp gaat. Sinds 1 september is BURO JO! een samenwerking aangegaan met Villa Vip, waardoor er vergoedingen kunnen plaatsvinden. U moet dan een verwijsbrief hebben van uw huisarts en woonachtig zijn in de gemeente Lansingerland. Er wordt gewerkt volgens de beroepscode van orthopedagogen en psychologen, BURO JO! is lid van Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO) en van de het Nederlandse Instituut voor Psychologen (NIP).

 

Door bepaalde verzekeraars wordt de behandeling gedeeltelijk vergoed door de aanvullende verzekering. Neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar om hiernaar te informeren.

 

Ik leer leren

Groepstraining: 5 bijeenkomsten van 1,5 uur € 215

Individuele training: voor het geldende uurtarief (ook 5 bijeenkomsten)

Bij beide trainingen is het bijbehorende Ik leer leren-werkboek van € 32,50 inbegrepen.

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW 

 

Zelfbeeldtraining

Groepstraining (max 6 deelnemers)  € 229

8 trainingssessies van 1 uur

inclusief werkboek Koele Bikkels

intakegesprek

telefonische eindevaluatie

Bikkelcertificaat na afronding van de training

Individuele training voor het geldende uurtarief is ook mogelijk


Intelligentie onderzoek

Om het intelligentie profiel te onderzoeken gebruiken wij de WISC-V-NL . Deze test is speciaal ontworpen voor kinderen tussen de 6-16 jaar en duurt ongeveer 1 tot 2 uur. Deze test meet het algemeen cognitief functioneren, maar belicht ook specifieke sterke en minder sterke kanten. In dit onderzoek wordt er dus naar verschillende aspecten van de intelligentie gekeken, zoals het verbaal begrip en visueel ruimtelijk inzicht, maar bijvoorbeeld ook naar werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Kosten compleet onderzoek: 750,- euro

 

Verzetten of afzeggen van een afspraak

Als u een afspraak wil verzetten of afzeggen, geef dat dan zsm door. Dat geeft  de mogelijkheid om een afspraak te maken met een andere client. Verzetten of afzeggen is tot 24 uur van te voren kosteloos. Als u binnen 24 uur voor de afspraak afzegt, ben ik genoodzaakt om de helft van de kosten van de sessie in rekening te brengen.

BURO JO! praktijk voor kinder- en jeugdbegeleiding van Joanne Schipper: psycholoog NIP , orthopedagoog NVO,

Enthousiast. Positief. Praktisch. Vooruit.

BURO JO! Pedagogische advies- en begeleidingspraktijk voor alle kinderen én hun ouders.

drs.Joanne Schipper I www.burojo.com I joanne@burojo.com I 06 5205 5112