Voor wie?

BURO JO!

 

Praktijk voor kinder -en jeugdbegeleiding


BURO JO!

 

Voor alle kinderen en hun ouders!

 

Om diverse redenen kunnen kinderen en jongeren en ouders tegen problemen aanlopen.

Kinderen kunnen niet lekker in hun vel zitten. Het kan voorkomen dat ze problemen hebben met leren, of ze lijken vast te lopen (bij bepaalde) schooltaken.

Kinderen kunnen zich moeilijk kunnen concentreren,  kinderen kunnen angstig of onzeker zijn, teveel piekeren, er kan sprake zijn van pesten of kinderen zijn vaak boos hebben regelmatig ruzie hebben met leeftijdsgenoten. Er kan sprake zijn van eetproblemen. Kinderen kunnen onverklaarbare medische klachten hebben zoals hoofdpijn of buikpijn, ze kunnen  vaak ruzie hebben met hun ouders,  dwangmatig gedrag vertonen, kinderen en  ouders hebben vaak  ook hulp nodig bij een scheiding.  Bij grote veranderingen (bijv. verhuizing) en moeilijke of traumatische situaties trekken sommige kinderen of jongeren zich terug en praten er liever niet over, anderen praten er juist wel over of gaan zich opstandig gedragen.

Het kan fijn zijn om er met iemand over te praten. Het doel van de begeleiding bij BURO JO! is dat kinderen en jongeren zichzelf weer belangrijk voelen en kunnen zijn zoals ze bedoeld zijn. Vanuit de christelijke overtuiging weten wij dat elk kin uniek en geliefd is, een belangrijke drijfveer voor BURO JO!

 

"Voorbeeld in woord en daad is het beste onderwijs voor een kind."

onderwijsraad Seoul

VOOR WIE?

 

BURO JO! is er voor kinderen en jongeren en hun ouders. Ouders van jonge kinderen (0-7jr) zijn ook welkom met hun kleine en grote vragen.

Al doe je als ouders nog zo je best, je komt hobbels tegen bij het opvoeden.  Als opvoeder kun je soms met je handen in het haar zitten, zoveel verantwoordelijkheid, dit was niet wat je ervan verwacht had. Alle opvoeders kennen deze situaties. Maar groeit de situatie jou boven het hoofd of weet je het echt even niet? Het kan fijn zijn met een onafhankelijke professional de dingen te bespreken. Een extra zetje in de goede richting kan daarbij een groot verschil maken.

Ouder dan 12 jaar...

Er kunnen verschillende redenen zijn om naar een orthopedagoog te gaan. Het kan zijn dat je je onzeker of somber voelt. Misschien heb je problemen thuis. Misschien maak je veel ruzie. Of vind je leren lastig. Het helpt om er met iemand over te praten. Je kunt dan jezelf beter begrijpen en meer inzicht krijgen in de problemen. Samen kun je tot een oplossing komen.

 

Een orthopedagoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat je over alles kunt praten wat je dwars zit. Dat kan vaak al voor veel opluchting zorgen.  Als er dingen gevaarlijk blijken, zal de pedagoog/coach in overleg met jou kijken wie er geïnformeerd kan worden, bijvoorbeeld jouw huisarts

of je ouders.  Jij wordt bij alle dingen betrokken. Dus alle gesprekken gaan in overleg met jou.

 

Als je 15 jaar of jonger bent moeten allebei je ouders toestemming geven voor hulp door een orthopedagoog.

 

BURO JO!is er voor hulp bij:

  • opvoedingsvragen
  • gedragsproblemen
  • emotionele problemen  (rouw, scheiding, ziekte)
  • leerproblemen
  • vragen over de ontwikkeling van het kind
  • problemen met aandacht en concentratie
  • boosheid
  • faalangst/weerbaarheid

 

"Kinderen zijn er niet op uit hun zin te krijgen, maar ze willen dat iemand hen hoort."

 

BURO JO! praktijk voor kinder- en jeugdbegeleiding. Ondersteuning van drs. Joanne Schipper: orthopedagoog, kinder- en opvoedcoach, leertrainer, bikkeltrainer en 

  Enthousiast. Positief. Praktisch. Vooruit. 


BURO JO! Pedagogische advies- en begeleidingspraktijk voor alle kinderen én hun ouders.

drs. Joanne Schipper I www.burojo.com I joanne@burojo.com I 06 5205 5112